Vendime/akte nga seanca nr. 38 me datë 27.06.2014

Vërtetim për regjistrimin e pakove programore:

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore digjitale nr. 65 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu tregti dhe shërbime BLIZU END BROUDBEND Shkup për qytetet Shkup, Tetovë, Kumanovë, Veles, Shtip dhe Prilep.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore digjitale nr. 23 të SHTR – operator i rrjetit kabllor Kanal 16 Resen.

pdfVërtetim për regjsitrimin e pakos programore nr. 26 të SHTR – operator i rrjetit kabllor Kanal 16 Resen.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 14 të Shoqërisë për telekomunikacion PET NET Gjevgjeli. 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 15 të Shoqërisë për telekomunikacion PET NET Gjevgjeli.  

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 11 të SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, filialet Telekabllor – pako përmbledhëse analoge për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Koçan, Radovish, Negotinë dhe Prilep.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore digjitale nr. 32 të SHTR operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Koçani, Radovish, Kavadarci, Negotinë dhe Prilep.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 5 të Shoqërisë për shërbime, prodhimtari dhe tregti VVV – INTERNET Kumanovë filialja Lipkovë.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 6 të Shoqërisë për shërbime, prodhimtari dhe tregti VVV-INTERNET Kumanovë.

 Vendime:

pdfVendim për miratimin e mjeteve financiare për furnizime publike të të dhënave prë 50-të reklamuesit më të suskseshëm për vitin 2013.

pdfVendim për fshirjen nga evidenca kontable.Accessibility

Accessibility