Vendime/akte nga seanca nr.8 me datë 03.03.2015

pdfVendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TV AMAZON SHPKNJP Shkup 

pdfVendim për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TV BTR Nacional Zoran SHPKNJP Shkup

pdfKonkluzion për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim të radios të DR DI-XHEJ Sllave SHPKNJP Strugë

pdfKonkluzion për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim të radios të SHTR XHEZ FM Ljupço SHPKNJP Shkup 

pdfKonkluzion për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim të radios të SHTR RADIO 5 ÇOKI SHPKNJP Prilep 

pdfKonkluzion për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR DALLGA – KRT Gordana SHPKNJP Kumanovë

pdfKonkluzion për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim televiziv për SHTR Televizioni IRIS SHPK Shtip

pdfKonkluzion për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim televiziv për SHTR TV KISS Zlate SHPKNJP Tetovë

pdfKonkluzion për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim televiziv për SHTR Televizioni KOBRA SHPK Radovish

pdfKonkluzion për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim televiziv për SHTR SPEKTRA  SHPKNJP Labunishtë

pdfKonkluzion për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim televiziv për SHTR Televizioni SUPER SKAJ Muslim SHPKNJP f.Reçicë e Vogël Tetovë

pdfKonkluzion për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim televiziv për SHTR TV EMI SHPKNJP Radovish

 

 Accessibility

Accessibility