1

Vendimet/aktet nga mbledhja nr. 38 nga data 01.12.2015

pdfVendimi për rebalancin e planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele