1

Zgjedhje të parakohshme në Komunën e Shtipit dhe Plasnicës