1

Zgjedhjet 2016

–  Raportet për Komisionin shtetëror zgjedhor

Propozimet për veprim nga Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik dhe raportet e shkruara nga mbikëqyrja e realizuar

Procedura për veprim gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor për Zgjedhjet e parakohshme parlamentare që do të realizohen në vitin 2016.

Shqyrtimi i listave të arritura të çmimeve për reklamim të paguar politik

– Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit zgjedhor

Versioni jozyrtar i tekstit të spastruar të Kodit zgjedhor

Metodologjia për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor përmes shërbimeve programore të radios dhe televizionit gjatë proceseve zgjedhore

– Qëndrimi i Agjencisë lidhur me obligimin për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor në portalet e internetit