13.10.2009-Këshilli i Radiodifuzionit ndërmendi TV A-1 me respektim të etikës mediale përsa i përket kuizit “Momenti i së vërtetës”

Nuk ka asnjë përkthim për këtë artikullAccessibility

Accessibility