26.11.2010-Këshilli i Radiodifuzionit do të mbajë mbledhje të jashtëzakonshme për TV A-1

26.11.2010 – Për shkak të zhvillimeve më të reja me TV A-1, sot nga ora 10 Këshilli i Radiodifuzionit do të mbajë mbledhje të jashtëzakonshme.

Të gjitha mediat mund të jenë të pranishme pa u paralajmëruar.Accessibility

Accessibility