13.12.2011- Është vazhduar afati i paraqitjes në thirrjen për të shprehur interes për aktivitetet nga projekti Digi.TV

SHKUP, 13.12.2011 – KRD e vazhdoi afatin e paraqitjes të operatorëve të interesuar ekonomikë në lidhje me thirrjen për të shprehur interes për aktivitetet nga projekti SEE Digi.TV. Afati i ri i paraqitjes është 19.12.2011 (e hënë). Për më shumë detal shkoni në vegzën këtu.Accessibility

Accessibility