07.12.2012 – Në KRD është mbajtur konsulta mbi reformën e rregullativës mediatike

Rregullacioni i ardhshëm mediatik, shtrirja e tij, detyrat dhe mandati rregullator i KRD-së ishin në fokus të diskutimit rreth ligjit të ri që do ta rregullojë sferën mediatike, ku krahas anëtarëve të KRD morën pjesë edhe përfaqësues të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës, të AKE (maq: AEK), të RTM (maq: MRT), të Delegacionit të BE në Maqedoni dhe të institucioneve të tjera.

Ky takim, që u mbajt në hapësirat e KRD, është një nga më shumë takime të planifikuara të punës që i kushtohen definimit të zgjidhjes së re ligjore për mediat-proces ky nga programi TAIEX i BE, i mbështetur me ekspert të jashtëm.


Accessibility

Accessibility