13.06.2011- KRD përkujton operatorët e rrjeteve komunikuese publike se e kanë të ndaluar riemetimin e KE në futboll nga kanalet e huaja

SHKUP, 13.6.2012 – Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) i informon të gjithë operatorët e rrjeteve komunikuese publike (operatorët kabllorë, IPTV dhe DVB-T) se të gjitha të drejtat ekskluzive për të transmetuar ndeshjet e Kampionatit evropian në futboll 2012 për territorin e R.

së Maqedonisë i ka servisi radiodifuziv publik Radiotelevizioni Maqedonas.

Për këtë shkak, KRD ndërmend të gjithë operatorët e rrjeteve komunikuese publike se nuk guxojnë të riemetojnë kanale të huaja me ndeshje nga KE në futboll 2012.Accessibility

Accessibility