16.09.2012-KRD kërkon nga partitë politike që ta respektojnë pavarësinë e sajë si trup rregullator

Shkup, 16.09.2012– Këshilli për Radio Difuzion (KRD) i hodhi poshtë akuzat  e partisë politike LSDM, në lidhje me ritransmetimin   televizionit Australian Best of Masedonia (BOM) në R e Maqedonisë.

KRD e zbaton ligjin për veprimtari radiodifuzive njëjtë për të gjithë radifiuzerët vendas, a në lidhje me ritransmetimin  e kanaleve të huaj në përgjithësi  i respekton si ligjet  në vend, po ashtu dhe direktivat dhe konventat, që gjithashtu vlen edhe për ritransmetimin  BOM televizionit australian.

 

KRD i fton të gjithë subjektet politike  në vend,  që të përmbahen me  shtypjet ndaj ati si organ i pavarur regullativ.Accessibility

Accessibility