15.03.2013 – Miratimi i raportit nga mbulimi mediatik i zgjedhjeve lokale 2013 në lajme – 10-të ditët e para (4-13 mars 2013)

Në mbledhjen e sotshme Këshilli i Radiodifuzionit e miratoi raportin nga mbulimi mediatik i zgjedhjeve lokale 2013 në lajme- 10-të ditët e para (4-10 mars 2013).

Në raport janë paraqitur të dhënat për mbulim mediatik të aktiviteteve të organizatorëve të fushatës zgjedhore në lajmet e radiodifuzerëve në nivel shtetëror ( radio dhe TVseviset e servisit radiodifuziv publik, TV Alsat, TV Kanal 5, TV Sitel, TV Telma, TV 24 Vesti, TV Alfa, TV Sonce dhe radio Kanal 77).

 

Për më shumë informata, tekstin mund ta merrni këtuAccessibility

Accessibility