Këshilli i radiodifuzionit uron Ditën Botërore të televizionit

SHKUP, 21.11.2013- Duke pasur parasysh rolin dhe ndikimin e televizionit në bazë të sjelljes së vendimeve të rëndësishme ekonomike dhe pyetjet sociale, pyetjet lidhur me konfliktet dhe me kërcënimet për paqe dhe siguri në nivel global, Asambleja e Përgjithshme eKombeve të Bashkuara, me rezolucionin 51/205 më datë 14 nëntor 1996, e shpalli ditën e sotme 21 nëntor 2013 për Ditë Botërore të televizionit.

Që nga dita e paraqitjes së televizionit e deri më tani, televizioni u bë një nga mediumet më me ndikim, i cili i servohet publikut të të gjitha moshave, kombeve dhe statusit social në të gjithë boten.

Këshilli i radiodifuzionit TV Stacioneve ju uron Ditën Botërore të televizionit dhe ju rekomandon të gjithë medieve që këtë ditë të rëndësishme ta festojnë sa të kenë mundësi, me fokusim ndaj rëndësisë së televizionit në forcimin e lirisë së shprehjes, në përhapjen e informacioneve dhe ruajtjen e përparimin e diturive dhe përparimin e Diversitetit kulturor.Accessibility

Accessibility