U zgjedhën kryetari dhe nënkryetari i Agjencisë

SHKUP, 08.07.2014– Sot, në seancën e parë (1), e mbajtur më 08 korik 2014, u zgjodhën kryetari dhe nënkryetari i Këshillit të Agjencisë, në pajtueshmëri me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. Për kryetar u zgjodh z. Lazo Petrushevski, ndërsa nënkryetar u zgjodh Dr. Milaim Fetai.Accessibility

Accessibility