Shkup, 13.07.2014- Më datë 14 korik radiodifuzerët programin e tyre ta përshtatin me aktin e zisë

Pas aksidentit tragjik të katër pilotëve në Ministrinë e punëve të brendshme, Qeveria e republikës së Maqedonisë, të hënën, më 14 korik e ka shpallur ditë zie.

Agjencia i fton të gjithë radiodifuzerët që programët e tyre ti përshtatin në aktin e zisë. Kjo domethënë shot argëtuese, emisionet humoristike ose programët e zhanrit të komedisë, të planifikuara që të transmetohetn këtë ditë të shtyhen në një ditë tjetër e javës. Kjo vlen edhe për reklamimin, kështu që për firmat e tjera komunikuese komerciale (teleshopingun, sponzorizimin dhe pasimin e prodhimeve) nuk ka kufizime.

Serviset programore të radiove duhet të transmetojnë muzikë e zhanrit të llojit të dedikuara për kesi ngjarje, ndërsa në ditën e zisë, ndërsa pas kësaj dite janë të liruar që të transmetojnë më pakë 40% (radiot komerciale dhe ato fitimprurëse) dhe më pakë se 50% (radio servisi MRT) nga muzika e transmetuar të jetë instrumentale nga autorë maqedonas dhe autorë të bashkësive etnike të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqdonisë ose muzikë vokale instrumentale në gjuhën maqedonase ose në gjuhën e bashkësive etnike jo shumicë.

Duke pasur parasysh obligimin për transmetimin e serviseve programore televizive që është javore, ato duhet atë duhet ta arrijnë për 6 ditë nga java. Nëse më 14 korik transmetojnë muzikë, ajo, gjithashtu duhet të jetë muzikë nga zhanret e përshtatshme për atë ditë zie.Accessibility

Accessibility