Analiza e tregut në veprimtarinë radiodifuzive për vitin 2013

SHKUP, 29.07.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e përpunoi Analizën e tregut të veprimtarisë radiodifuzive për vitin 2013, në të cilën janë analizuar gjendja e tregut të industrinë televizive dhe gjendja e tregut në industristrinë e radios në Republikën e Maqedonisë, më saktë të dhënat e përgjithshme për arritjen e të hyrave të përgjithshme dhe të hyrat nga reklamat, shpenzimet e përgjithshme, rezultati i arritur nga puna, numri i të punësuarve me kohë të papërcaktuar, ndarja pjesëve të stacioneve televizive në shikueshmërinë e përgjithshme dhe pjesët nga ndarja e radiostacioneve nga shikueshmëria e përgjithshme, përmbajtjet më të shikuara në vitin e analizimit, reklamuesit më domethënës në industrinë e televizionit dhe të ndryshme.

Analizën e tregut të veprimtarisë radiodifuzive për vitin 2013 mund ta merrni këtu.Accessibility

Accessibility