Agjencia hap debat për Draft Rregulloren e punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovuzuele

Shkup, 23.07.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën nr.4 e mbajtur me datë 23.07.2014 e miratoi Draft Rregulloren për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Agjencia i fton të gjithë palët e interesuara që në afat prej 30 (tridhjetë) ditëve, ose më së voni deri më datë 22 gusht 2014, vërejtjet e tyre në lidhje me këtë dokument ti dërgojnë në adresën në vijim contact@avmu.mk ose nëpërmjet postës të Agjencisë: bul.”VMRO”nr. 3, Shkup.

Draft Rregulloren për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mund ta merrni këtu.Accessibility

Accessibility