U realizua diskutim publik për katër – akte nënligjore

javna_raspravaShkup, 10.11.2014- Agejncia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbajti diskutim publik për tetë aktet nënligjore me sa vijon: Draft – Rregullore për transmetimin e pjesëve audio dhe audiovizuele dhe pjesë nga producent të pavarur, Draft – Rregullore për programe me pjesëmarrje shpërblyese dhe për shfrytëzimin e shërbimeve teëlefonike me vlerë të shtuar, Draft-Udhëzim për ndërrimin e dispozitave për plasimin e prodhimeve dhe Draft – Rregullore për mënyrat e matjes së shikueshmërisë në programe, respektivisht serviset programore programore radiodifuzerët që transmetojnë program televiziv nga Republika e Maqedonisë.

Në diskutimin publik të pranishëm ishin përfaqësues të radiodifuzerëve në nivel të shtetit, rajonal, lokal, agjenci reklamash dhe agjenci p;r hulumtime si dhe nga institucione të tjerë të cilët ishin të interesuar dhe dhanë vërejtjet dhe qëndrimet e tyre.Accessibility

Accessibility