Logoja e re e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele

logo-bez-natpisiLogoja është përzgjedhur në konkurs publik anonim, të cilin e publikoi Agjencia për zgjidhje ideore për shenjën mbrojtëse.

Simboli I ri vizual, paraqet një përmirësim të logos së mëparshme të Këshillit për Radiodifuzion. Përmes një koncepti të modernizuar, ajo është adaptuar për nevojat dhe mënyrën e punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, si trup rregullues për publikuesit e medieve, ofruesve të shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkesë si dhe operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik.

Albanski jazik logoAccessibility

Accessibility