Analiza e strukturës së të punësuarve sipas përkatësisë etnike në sektorin mediatik audio dhe audiovizuel për vitin 2014

Shkup, 07.10.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e përpiloi Analizën për strukturën e të punësuarve sipas përkatësisë etnike në sektorin audio dhe audiovizuel për vitin 2014.

Në këtë analizë u prezantuan të dhënat për përkatësinë etnike të të punësuarve në Industrinë televizive dhe në industrinë e radios për vitin 2014 (nacionalitetin maqedonas, shqiptar, turk, serb, rom, vlleh, boshnjak dhe nacionalitetet e tjera) si dhe shpërndarjen e tyre sipas vendeve të puës.Gjithashtu, analiza përmban të dhëna për lëvizjen e numrit të të punësuarve nga nacionalitetet e ndryshme në katër vitet e fundit.

Analiza e strukturës së të punësuarve sipas përkatësisë etnike në sektorin mediatik audio dhe audiovizuel për vitin 2014 mund ta merrni këtu.Accessibility

Accessibility