Raportet nga shkeljet e konstatuara të Kodit zgjedhor

Shkup, 13.05.2016 – Me monitorimin e prezantimit zgjedhor në lajme, të realizuar në periudhën nga data 25 prill deri më 04 maj 2016, është konstatuar se TV Alfa, TV Kanal 5 dhe TV Sitel, informojnë për aktivitetet e organeve të pushtetit në funksion të prezantimit mediatik zgjedhor të VMRO DPMNE, me çka është shkelur neni 75-b nga Kodi zgjedhor.

Raportet mund të merren në këto linke:

TV Sitel – shkelje e nenit 75-b të Kodit zgjedhor

TV Alfa – shkelje e nenit 75-b të Kodit zgjedhor

TV Kanal 5 – shkelje e nenit 75-b të Kodit zgjedhorAccessibility

Accessibility