Takimi i dytë publik 2016

– Agjenda për takimin e dytë publik të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016, mund të merret në këtë link

– Fletëparaqitja për pjesëmarrje në takimin e dytë publik të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016,mund të merret në këtë link Accessibility

Accessibility