Janë realizuar mbikëqyrje ndaj Radio Lab dhe operatorit kabllor Neotel

Shkup, 12.08.2016 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje kontrolluese administrative ndaj SHTR Ivanço Pashoski Radio Lav SHPKNJP Ohër, me ç’rast është konstatuar se në tërësi e ka plotësuar obligimin nga neni 15 paragrafi 3 i Ligjit për mediume.

Njëkohësisht, Agjencia realizoi edhe mbikëqyrje të rregullt programore ndaj Shoqërisë për komunikime dhe shërbime Neotel SHPK – pako digjitale, në lidhje me shumë nene nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje.

Raportet janë të publikuara në vijim:

Radio Lav

Neotel SHPK – pako digjitaleAccessibility

Accessibility