Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik nuk arriti konsensus për anëtarin e pestë

Shkup, 24.08.2016 – Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik e informon opinionin se në takimin e sotëm nuk u arrit konsensus për zgjedhjen e anëtarit të pestë.Accessibility

Accessibility