Donacion në vlerë prej 1.000.000 denarë për sanimin e pasojave nga vërshimet në rajonin e Shkupit

Shkup, 26.08.2016 – Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në mbledhjen e sotme të 29-të, solli vendim për ndarjen e një ndihme financiare – donacion për sanimin e pasojave nga vërshimet në rajonin e Shkupit, në vlerë prej 1.000.000 denarëve.

Mjetet e parapara për donacion do të ndahen nga mjetet financiare të Agjencisë, të realizuara në vitin 2016, e që do të realizohen përmes Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë, në llogarinë e veçantë – Fondi për solidaritet.Accessibility

Accessibility