Emërohet anëtari i pestë i Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik

Shkup, 01.09.2016 – Me propozim të katër anëtarëve të Komisionit të përhershëm për përcjelljen e prezantimit mediatik, i arritur me konsensus, Drejtori i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e emëroi anëtarin e pestë.

Për anëtarë të pestë të Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik është emëruar Lulzim Haziri

Mandati i Komisionit të përhershëm zgjatë deri në përfundimin e procesit zgjedhor të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, që do të mbahen në vitin 2016.Accessibility

Accessibility