U realizua monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor ndaj 18 shërbimeve programore për periudhën nga data 12 deri më 21 tetor 2016

Shkup, 27.10.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi monitorimin e prezantimi mediatik zgjedhor të 18 shërbimeve programore, për periudhën nga data 12 deri më 21 tetor 2016.

Me mbikëqyrjen janë përfshirë: Radiotelevizioni i Maqedonisë Shërbimi i parë programor RAM1, Radiotelevizioni i Maqedonisë Shërbimi i tretë programor RAM3, Radiotelevizioni i Maqedonisë Shërbimi i parë programor RTM1, Radiotelevizioni i Maqedonisë Shërbimi i dytë programor RTM2, TV Alfa SHPKNJP Shkup, Nasha TV SHPKNJP Shkup, TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup, TV Alsat-M SHPK Shkup, TV ART SHPK Tetovë, TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup, TV Nova SHPKNJP Shkup, TV Shenja SHPKNJP Shkup, TV Sitel SHPKNJP Shkup, TV Sonce SHPKNJP Shkup, TV Telma SHPKNJP Shkup, TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip, Radio Sllobodna Makedonija SHPKNJP Shkup dhe Radio Kanal 77 SHPKNJP Shtip.

Raportet e shkruara nga mbikëqyrjet e realizuara mund të merren në këto linke:

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RTM 1

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RAM 1

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i dytë programor RTM 2

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor RAM 3

TV Alsat-M SHPK Shkup

TV Sitel SHPKNJP Shkup

TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup

TV Telma SHPKNJP Shkup

TV Alfa SHPKNJP Shkup

TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip

TV Sonce SHPKNJP Shkup

Nasha TV SHPKNJP Shkup

TV Nova SHPKNJP Shkup

TV ART SHPK Tetovë

TV Shenja SHPKNJP Shkup

TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup

Radio Kanal 77 SHPKNJP Shtip

Radio Sllobodna Makedonija SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility