Propozimet e Komisionit të përkohshëm lidhur me 18 raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor për periudhën nga data 12 e deri më 21 tetor 2016

Shkup, 31.10.2016. – Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik në bazë të raporteve të shkruara për monitorimin e realizuar të prezantimit mediatik zgjedhor të 18 shërbimeve programore, për periudhën nga data 12 deri më 21 tetor 2016, dorëzoi Propozime për veprim, deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Propozime për inicimin e procedurave për kundërvajtje, Komisioni i përkohshëm parashtroi për TV Sitel SHPKNJP Shkup dhe TV Nova SHPKNJP Shkup për shkak të shkeljes së konstatuar të nenit 75 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor, përderisa për TV Alfa SHPKNJP Shkup për nenin 75-b nga i njëjti ligj.

Të gjitha propozimet e Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik mund të merren në linket më poshtë:

Propozimet për shqiptimin e masës:

TV Sitel SHPKNJP Shkup

TV Nova SHPKNJP Shkup

TV Alfa SHPKNJP Shkup

Propozimet për mosshqiptimin e masës:

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RTM 1

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RAM 1

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i dytë programor RTM 2

Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor RAM 3

TV Alsat-M SHPK Shkup

TV Sitel SHPKNJP Shkup

TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup

TV Telma SHPKNJP Shkup

TV Alfa SHPKNJP Shkup

TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip

TV Sonce SHPKNJP Shkup

Nasha TV SHPKNJP Shkup

TV ART SHPK Tetovë

TV Shenja SHPKNJP Shkup

TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup

Radio Kanal 77 SHPKNJP Shtip

Radio Sllobodna Makedonija SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility