1

Njoftim në lidhje me raportet e dorëzuara

Shkup,02.12.2016. – Njoftimin për raportet e dorëzuara, shkresa nr. 03-6078/1 nga data 29.11.2016 mund të merret në këtë link