Propozimet e Komisionit të përkohshëm për Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor ndaj 22 shërbimeve programore në periudhën nga data 21 e deri më 30 nëntor 2016

Shkup, 09.12.2016. – Në bazë të raporteve të shkruara të monitorimit të realizuar të prezantimit mediatik zgjedhor të 22 shërbimeve programore, për periudhën nga data 21 e deri më 30 nëntor 2016, Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik, dorëzoi deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele propozimet për veprim.

Propozime për inicimin e procedurës për kundërvajtje në të cilën gjykata do të shqiptojë sanksion – gjobë, u dorëzuan për TV Nova SHPKNJP Shkup dhe për TV Sitel SHPKNJP Shkup, për shkelje të nenit 75 paragrafi 1 dhe paragrafi 2 si dhe nenit 75-a paragrafi 1 pika b dhe paragrafit 2 të Kodit zgjedhor.

Propozime për inicimin e procedurës për kundërvajtje në të cilën gjykata do të shqiptojë vërejtje, për të njëjtat nene të Kodit zgjedhor, Komisioni dorëzoi edhe për TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip, TV Alsat-M SHPK Shkup, TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup, TV Telma SHPKNJP Shkup dhe TV Shenja SHPKNJP Shkup. Ndërsa për të gjithë shërbimet tjera programore janë dorëzuar Propozime për mosshqiptimin e masës.

Propozimet e Komisionit të përkohshëm për përcjellje të prezantimit mediaitk, mund të merren në linket e mëposhtme:

Propozimet për shqiptimin e masës – gjobë

Propozim për shqiptimin e masës – TV Nova SHPKNJP Shkup

Propozim për shqiptimin e masës – TV Sitel SHPKNJP Shkup

Propozimet për shqiptimin e masës – vërejtje

Propozim për shqiptimin e masës – TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip

Propozim për shqiptimin e masës – TV Alsat-M SHPK Shkup

Propozim për shqiptimin e masës – TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup

Предлог за изрекување мерка – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

Propozim për shqiptimin e masës – TV Shenja SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RTM 1

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RAM 1

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i dytë programor RTM 2

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor RAM 3

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Sitel SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Alfa SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Sonce SHPKNJP Prilep

Propozim për mosshqiptimin e masës – Nasha TV SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV ART SHPK Tetovë

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – Radio Kanal 77 SHPKNJP Shtip

Propozim për mosshqiptimin e masës – Radio Sllobodna Makedonija SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Kanal 5 Plus SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Sitel 3 SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – Radio Аntena 5 SHPK Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – Radio Ros Меtropolis SHPK ShkupAccessibility

Accessibility