Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese administrative ndaj SHTR BI-KI-AL Manastir

Shkup, 10.12.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje kontrolluese ndaj SHTR BI-KI-AL Manastir, me qëllim të konstatimit nëse ky radiodifuzer ka vepruar sipas masës së shqiptuar të vërejtjes nga ana e Agjencisë, për shkak të shkeljes së nenit 15 paragrafi 3 të Ligjit për mediume, në afatin e paraparë ligjor prej 45 ditëve.

Me mbikëqyrjen është konstatuar se ky radiodifuzer ka publikuar në programin e vet të dhënat për strukturën e pronësisë, redaktorin/redaktorët përgjegjës si dhe burimet e financimit gjatë vitit të kaluar dhe ka dorëzuar incizimet në Agjenci.

Raporti i shkruar mund të merret në linkun e mëposhtëm:

SHTR BI-KI-AL ManastirAccessibility

Accessibility