Vendim për pushim të mandatit të Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik

Shkup, 28.12.2016. – Drejtori i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në bazë të Kodit zgjedhor dhe Konkluzionit të Komisionit shtetëror zgjedhor për publikimin e rezultateve përfundimtare dhe ndarjes së mandateve të deputetëve në Kuvendin e RM-së,e në lidhje me Vendimin për emërimin e Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik, sot miratoi Vendimin për pushim të mandatit të Komisionit të përkohshëm.
Vendimi për pushimin e mandatit të Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility