Siguri për ekipet e gazetarëve, ndërsa ata të informojnë në mënyrë profesionale

Shkup, 28.04.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, ashpër e dënon dhunën ndaj gazetarëve dhe ekipeve të gazetarëve, gjatë ndodhive të djeshme në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

Në momente të atilla tensionuese, me rëndësi të madhe është që të mundësohet puna e papenguar e profesionistëve mediatik, duke mundësuar që ta kryejnë e tyre në mënyrë të sigurt. Ata janë aty për të informuar opinionin lidhur me ngjarjet shoqërore politike dhe së këndejmë, çdo formë e dhunës mbi ta është e papranueshme dhe paraqet një sulm direkt ndaj lirisë së të shprehurit.

Njëkohësisht, Agjencia potencon se në situata të këtilla edhe mediumet duhet të jenë të matur ndaj rëndësisë së rolit të tyre dhe të marrin përgjegjësinë për të informuar në mënyrë objektive dhe të paanshme, të mos transmetojnë spekulime dhe informata të pakontrolluara, por edhe të mos fshehin fakte dhe të mos e nxisin tensionin.Accessibility

Accessibility