Shkresë deri te Këshilli programor i RTM-së

Shkup, 03.05.2017. – Agjencia e ftoi Këshillin programor të RTM-së që ta rishqyrtojë informimin e shërbimit publik, në lidhje me ngjarjet e Kuvendit të RM-së nga data 27 prill 2017.

Shkresa e Agjencisë, dërguar deri te Këshilli programor i RTM-së mund të merret në këtë link.Accessibility

Accessibility