Agjencia realizoi mbikqyrje të rregullt të punës së 13 radiodifuzerëve

Shkup, 14.07.2017 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikqyrje të rregullt të punës së 13 radiodifzerëve: Radiotelevizioni i Maqedonisë RTM1, Nasha TV SHPKNJP Shkup, 24 Vesti SHPKNJP Shtip, Alfa TV SHPKNJP Shkup, Alsat-M SHPK Shkup, Kanal 5 SHPKNJP Shkup, Kanal 5 Plus SHPKNJP Shkup, TV Kompani 21-M SHPKNJP,
TV Shenja SHPKNJP shkup, TV Sitel 3 SHPKNJP Shkup, TV Sitel SHPKNJP Shkup, TV Sonce SHPKNJP Prilep dhe TV Telma SHPKNJP Shkup.

Mbikqyrja është realizuar me qëllim të konstatimit të emetimit të veprave evropiane audiovizuele gjatë vitit.

Me mbikqyrjen është konstatuar se të gjithë radiodifuzerët kanë vepruar sipas dispozitave ligjore.

Raportet mund të merren në këto linke:

Radiotelevizioni i Maqedonisë RTM 1

Nasha TV SHPKNJP Shkup

24 Vesti SHPKNJP Shtip

Alfa TV SHPKNJP Shkup

Alsat-M SHPK Shkup

Kanal 5 SHPKNJP Shkup

Kanal 5 Plus SHPKNJP Shkup

TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup

TV Shenja SHPKNJP Shkup

TV Sitel 3 SHPKNJP Shkup

TV Sitel SHPKNJP Shkup

TV Sonce SHPKNJP Prilep

TV Telma SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility