Monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor ndaj 24 Vesti

Shkup, 04.10.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale 2017, në TV 24 Vesti, konstatoi mosrespektim të rregullave për publikimin e rezultateve nga hulumtimi i mendimit publik.

Mbikëqyrja ndaj TV 24 Vesti tregoi se në kuadër të tërësisë nga materiali i titulluar  – “Dita e shtatë e fushatës për zgjedhjet lokale”, nuk janë theksuar të dhënat e detyrueshme për porositësin e hulumtimit; zbatimit të metodologjisë; madhësisë dhe strukturës së ekzemplarit të hulumtuar si dhe periudhën në të cilën është zbatuar hulumtimi.

Raportin mund ta merrni në këtë link:

TV 24 Vesti – neni 77 paragrafi 2 nga Kodi zgjedhor -04.10.2017Accessibility

Accessibility