Monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor ndaj TV Edo

Shkup, 14.10.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të shërbimit programor të TV Edo, konstatoi shkelje të heshjtes zgjedhore.

Mbikëqyrja tregoi se më datë 14 tetor 2017, TV Edo publikoi një material audiovizuel në të cilin morën pjes kryetari i partisë më të madhe opozitare, e cila së bashku me koalicionin e vet merr pjesë në Zgjedhjet lokale 2017.

Raporti mund të merret në këtë link:

TV Edo, neni 76-b paragrafi 3 nga Kodi zgjedhorAccessibility

Accessibility