Debat i hapur publik lidhur me Draftin e Udhëzimit për plotësimin e obligimeve për impresum dhe informatat në dispozicion të shfrytëzuesve

Shkup, 27.07.2018 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele hapi dhebat publik lidhur me tekstin e Draft-Udhëzimit për plotësimin e obligimeve për impresum dhe informatat në dispozicion të shfrytëzuesve.

Agjencia i fton të gjitha palët e interesuara që me mendimet dhe propozimet e tyre të marrin pjesë në debatin publik dhe të njëjtat t’i dorëzojnë në formë të shkruar, në adresën elektronike contact@avmu.mk.

Debati publik është i hapur deri më 27 gusht 2018 (e hënë).Accessibility

Accessibility