Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese administrative ndaj SHTR BI-KI-AL

Shkup, 31.08.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese administrative ndaj Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit BI-KI-AL nga Manastiri me qëllim që të konstatohet nëse ka vepruar sipas masës së shqiptuar paraprake ,që i është shqiptuar për shkak të mospublikimit të të dhënave për strukturën pronësore, redaktorin/redaktorët përgjegjës dhe për burimet e financimit gjatë vitit të kaluar.

Me mbikëqyrjen është konstatuar se radiodifuzeri më datë 29 gusht 2018, deri te Agjencia ka dorëzuar incizimin e publikimit për të dhënat e nevojshme, prej ku shihet se në tërësi është plotësuar ky obligim ligjor.

Raporti i mbikëqyrjes mund të merret në linkun:

RА BI-КI-АL – Neni 15 paragrafi 13 nga ligji për mediume – (30.08.2018)Accessibility

Accessibility