Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj 6 radiostacioneve

Shkup, 29.10.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj Hepi , Lajf, Kapitol, Rosa-AB, EF-EM 90,3 – Sportsko Radio dhe Radio Vati, në lidhje me dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me rregullat e emetimit të komunikimeve audio komerciale, sponsorisimeve, оsigurimit të kuizeve dhe formave të tjera të pjesmarrjes së shpërblyer, shërbime telefonike me vlerë të shtuar si dhe televotimit, emetimit të lojrave të fatit, përdorimit të gjuhës në programet dhe plotësimin e kuotës për emetim ditor të programit të radios.

Mbikëqyrja tregoi se këto radiodifuzer kanë vepruar në pajtim me dispozitat e LSHMAA.

Raportet mund të merren në linket:

Hepi Radio – (nenet 53, 54, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAA) – 26.10.2018

Hepi Radio – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAA) – 26.10.2018

Lajf Radio – (nenet 53, 54, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAA) – 26.10.2018

Lajf Radio – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAA) – 26.10.2018

Kapitol FМ  – (nenet 53, 54, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAA) – 26.10.2018

Kapitol FМ  – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAA) – 26.10.2018

Radio Rosa-AB – (nenet 53, 54, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAA) – 26.10.2018

Radio Rosa-AB – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAA) – 26.10.2018

EF-EM 90,3 – Sportsko Radio – (nenet 53, 54, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAA) – 26.10.2018

EF-EM 90,3 – Sportsko Radio – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAA) – 26.10.2018

Radio Vati -(nenet 53, 54, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAA) – 26.10.2018

Radio Vati – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAA) – 26.10.2018Accessibility

Accessibility