Realizohet mbikëqyrje administrative ndaj kater televizioneve nacionale

Shkup, 27.11.2018 – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt administrative ndaj 1Tv, TV Klan Maqedoni, TV Kompani 21-M dhe TV Shenja, në lidhje me obligimet për publikimin e impresumit, identifikimin e radiodifuzerit dhe për informatat që duhet të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve.

Mbikëqyrja tregoi se në programin e TV Shenja nuk janë publikuar të dhënat e impresumit, në programin e TV Kompani 21-M informatat që duhet të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve, ndërsa te programi i 1TV dhe TV Klan Maqedoni nuk janë publikuar as të dhënat për impresumin e as informatat që duhet të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve.

Raportet mund të merren në këto linke:

1 ТV – (neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAA) – 26.11.2018

1 ТV – (neni 14 nga Ligji për mediume) – 26.11.2018

ТV Klan Maqedoni – (neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAA) – 26.11.2018

ТV Klan Maqedoni – (neni 14 nga Ligji për mediume) – 26.11.2018

ТV Kompani 21-М – (neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAA) – 26.11.2018

ТV Shenja – (neni 14 nga Ligji për mediume) – 26.11.2018Accessibility

Accessibility