Mbledhja nr.6 – 07.02.2019, drejtpërdrejt në YouTube

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 6-të për më datë 07.02.2019 (e enjte), me fillim në ora 13:30.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i propozim-procesverbalit nga mbledhja e 5-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuelem, të mbajtur më datë 04.02.2019.
  2. Propozim-vendim për refuzimin e Kërkesës për shpalljen e konkursit publik për ndarjen e lejes për emetim televiziv në nivel shtetëror përmes multipleksit digjital terrestrial.
  3. Informatë për shumën e mjeteve të transferuara për financimin e veprimtarisë radiodifuzive të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  4. Informatë për obligimet që dalin nga ndryshimi i fudnit i Kodit zgjedhor.
  5. Propozim-vendim për miratimin e raportit dhe Listave të regjistrimit të realizuar të mjeteve, obligimeve dhe kërkesave të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2018.
  6. Propozim për dhënien e lejes për zbatimin e procedurës së furrnizimit publik-shërbim: Larjen e automjeteve.
  7. Propozim për dhënien e lejes për zbatimin e procedurës së furrnizimit publik – shërbim: Telefoni mobile.
  8. Propozim për dhënien e lejes për zbatimin e procedurës së furrnizimit publik – shërbim: Botim të huazuar.
  9. Propozim për dhënien e lejes për zbatimin e procedurës së furrnizimit publik – mall: Materiale për zyrë.
  10. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility