Ngjarje online „Dhuna me bazë gjinore në media: situata,drejtimi,monitorimi“

Më 11 nëntor 2021 u mbajt eventi online „Dhuna me bazë gjinore në media: situata,drejtime,monitorimi“,që ishte realizuar bashkërisht nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (ASHMA),Koalicioni Margini dhe XOPS-opsione për jetë të shëndetsh[me,dhe me përkrahje të Zyrës programore të Këshillit të Evropës në Shkup (në kudër të projektit JYFREKS 2).

Nisur nga fakti se gjatë vitit 2021,nga palë të ndryshme janë përgatitur dhe publikuar dokumente të shumta që i referohen dhunës me bazë gjinore (RZN) dhe raportimit të madiave, Agjencioni inicoi ngjarje online që ishte konceptuar dhe i realizuar si një mundësi ku të gjitha palët e interesuara-punëtorë mediatik,të punësuar në ASHMA, përfaqësues të Këshillit për etikën mediatike (SEMM), të institucioneve shtetërore,si dhe një sërë organizatash shoqërore të njihen me pyetjen për raportimin e dhunës me bazë gjinore nga shumë aspekte. Për më tepër informata klikoni në linkun.Accessibility

Accessibility