DEKLARATË PËR PUBLIK

Shkup, 20 nëntor 2021 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konsideron se sjellja e sigurimit të Qendrës tregtare të qytetit dhe përpjekja për largimin e gazetarëve gjatë raportimit të tyre për takimin me pronarët e shitoreve të QTQ-së është jashtëzakonisht i papërshtatshëm të cilët kërkojnë hetim.me  rastin e kriptovalutave.

Gazetaria investigative është thelbi i profesionit të gazetarisë dhe është thelbësore për realizimin e rolit të medias në demokracitë moderne.

Detyra më e rëndësishme e gazetarëve është informimi për ngjarjet aktuale, gjë që duhet t’u mundësojë atyre të raportojnë pa probleme për temat që janë objekt i interesit publik.Accessibility

Accessibility