Seanca publike nr.8 – 20.10.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio audiovizuele seancën e 8-të publike e mbajti me datë 20.10.2022 me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Arsyetim nga Shoqëria Tregtare Radiodifuzive televizioni KANAL-21 SHPKNJP Veles, në lidhje me procedurën për fshirjen nga regjistri i radiodifuzerëve.
  2. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility