Mbledhja nr.6 – 13.02.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 6-të për më datë 13.02.2017 (e hënë), me fillim në ora 15:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 5-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 09.02.2017.

2. Propozime për inicimin e procedurave për heqjen e lejes për emetim televiziv dhe të radios.

3. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility