Analiza nga aspekti programor

image_pdfimage_print

Infografikët:

Orientimi seksual dhe mediumet

Programi për fëmijë në televizionet nacionale


Publikime

GJINIA NË TELEVIZION

Analliza mund të meret në ktët link: Gjinia në mediat 2021: Çështjet gjinore dhe mënyra e prezantimit të meshkujve dhe femrave në programin sportiv të televizioneve nacionale tokësore

Gjinia në televizione dhe radio: Kush i sjell vendimet e kush i zbaton?

 

Analiza e gjinisë në media për vitin 2019 

 

Gjinia në TV në vitin 2018: Pas ekranit dhe në të

 

Gjinia në programet televizive 2017

 

Përmbledhje e hulumtimeve vjetore për trajtimin e çështjeve gjinore dhe për mënyrën e prezantimit të grave dhe burrave në TV stacionet nacionale (2012 – 2016)

 

 

Pluralizmi politik:

pdfPluralizmi politik gjatë fushatës zgjedhore 2014 

pdfPluralizmi politik në lajmet telivizive të radiodifuzerit publik  2012
pdfPluralizmi politik në lajmet telivizive të radiodifuzerit publik 2011
pdfPluralizmi politik në lajmet televizive të radiodifuzerit publik  2010

 

Analiza:

pdfAnalizë e serviseve radio programore të radiodifuzerit publik  MRT ( 3-9 nëntor 2011)
pdfAnalizë e serviseve programore televizive të radiodifuzerit publik MRT  (3-9 nëntor 2011)
pdfAnalizë e programeve të MRT 2010
pdfAnalizë e komunikative e infromimit në lajmet qendrore të  МТV1, ТV А1 dhe ТV Sitel 2010

 

Gjinia në programet televizive:

 

Raporte:

 

 

Hulumtime:Accessibility

Accessibility