image_pdfimage_print

Mediat Elektronike

RREGULLORE ETJ. AKTE NËNLIGJORE PRË MEDIAT ELEKTRONIKE Elektronike Rregullore: 29.07.2021 – Rregullore për obligimet për transmetimin e veprave dhe muzikës audiovizive maqedonase (shkarko në pdf)  … […]

Тjetër

DORACAKËT  Doracak për krijimin e kushteve të tregut për rritje të qëndrueshme ekonomike të industrisë mediatike dhe konkurencës së drejtë Doracak për vlerësimin e pluralizmit … […]Accessibility

Accessibility