image_pdfimage_print

Antena AS KTV

2021 Vërejtje publike Regjistrimi i serviseve programore Vendim për marjen e masës vëretje publike – ANTENA AS KTV – (neni 141 nga LSHMAAV) – 10.06.2021

TOTAL TV Shkup

TOTAL TV – (kundërvajtje nga neni 64 paragrafi 2 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audioviyuele)

ROBI

2016: ROBI – (kundërvajtje nga neni 64 paragrafi 2 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele)Accessibility

Accessibility