TOTAL TV Shkup

TOTAL TV – (kundërvajtje nga neni 64 paragrafi 2 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audioviyuele)

ROBI

2016: ROBI – (kundërvajtje nga neni 64 paragrafi 2 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele)Accessibility

Accessibility