Датаком ЈВ

2024 година Извештаи од спроведени надзори Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на каналите на Јавниот сервис Редовен програмски надзор – Датаком … […]

2023 година Извештаи од спроведени надзори Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси Редовен програмски надзор Неотел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 … […]

МТЕЛ

2023 година 2021 година

Извештаи од надзори и изречени мерки на ОЈЕКМ

ПОСЛЕДНИ СПРОВЕДЕНИ НАДЗОРИ И ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ НА КАБЕЛСКИ ОПЕРАТОРИ =============================================================================================================================== ИЗВЕШТАИ – ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид А1 МАКЕДОНИЈА (поранешен ОНЕ.ВИП ДОО Скопје) … […]

МУЛТИМЕДИА-НЕТ ДОО Куманово

2016 година:       2015 година: – Решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси на МУЛТИМЕДИА-НЕТ ДОО Куманово – Решение … […]

Општи извештаи

Општ Извештај  – (член 141 од ЗААВМУ) – 04.10.2022 Општ извештај – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 23.03.2022 Општ извештај – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) … […]

ФИБЕРНЕТВОРКС ДООЕЛ Скопје

2016 година Извештај од спроведен надзор: Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси – Вонреден програмски надзор (член 144 став 3 од Законот за аудио  … […]

ФИЛАДЕЛФИЈА-2002 ДОО Кочани

2016 година Извештај од спроведен надзор: Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси – Вонреден програмски надзор (член 144 став 3 од Законот за … […]

ТРИНГ МАКС ДООЕЛ Скопје

2015 година: Извештај од спроведен надзор Реемитување на програмски сервиси – Редовен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ) … […]

ТОТАЛ ТВ Скопје

2024 година Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена  Употреба на јазик; Регистрација на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на програмските сервиси на Јавниот сервис Редовен програмски … […]Accessibility

Accessibility